home


TOMÁŠ   RULLER

fotostranky

2009--2015

IN-FORMIN-SIGHT

PIECE OF PEACE - FOR GROTOWSKIKUS MÍRU - GROTOWSKÉMU
ACT APAKT AP
GHOSTSTRAŠÁK
WATER SPRITEVODNÍK
WEIGHING WAITING WEIGHTVÁŽENÍ VÁHY ČEKÁNÍ
BLACK MARKETLUBLIN
BLACK MARKETWARSAW
CHAMPAGNE FOUNTAINFONTÁNA ŠAMPAŇSKÉHO
FOAM SCREENPĚNOVÁ PROJEKCE
TRASHODPAD
FOAMPĚNA
MANTIS RELIGIOSAKUDLANKA NÁBOŽNÁ
CHANNEL GHOSTDUCH KANÁLU
FRAGILEKŘEHKÉ
SHOOL GHOSTDUCH ŠKOLY
ALTER-PERFORMERALTER-PERFORMER
EQUINOXDOŽÍNKY
MILL WARRIORBOJOVNÍK MLÝNA
CETTE EN SETETEN V SET
MARKET GUARDCHRÁNIČ TRHU
INCOGNITOIN COGNITO
... IN COMMUNICATION... V KOMUNIKACI
INVISIBLE IN VISIBLENEVIDITELNÉ VE VIDITELNÉM
INACTIVE IN ACTIVENEAKTIVNÍ V AKTIVNÍM
A PERFORMANCEA PERFORMANCE
WHEN GIVENJE-LI DÁNO
ALOTRIUMALOTRIUM
NO BODYNI KDO
NO MADNOMAD
STOPSTOP
EXTRAEXTRA
SHIFTSMĚNA
ASHPOPEL
GAMEHRA
UMBRELLA MOVEMENTDEŠTNÍKOVÉ HNUTÍ
CENTERSTŘED
UP-ONNA
CHANNELINGKANÁLOVÁNÍ
PARKINGPARKOVÁNÍ
FESTFEST
APPEARANCEZJEVOVÁNÍ
AKTAKT
KNIGHTINGPASOVÁNÍ
RUNBĚH
SWEETSWEET

PAGE IN PROGRESS ...... STRÁNKA VE VÝVOJI