eng |||

Tomáš Ruller se narodil v roce 1957 v bývalém Československu. Absolvoval klasická akademická studia sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze, která zakončil v roce 1982 diplomní prací, inspirovanou hermetickou moudrostí rudolfínského astronoma Tychona de Brahe, citovanou v názvu "Ani zbraně, ani moc, jen Umění přetrvává věky".

Jeho dřívější akce měly co do činění s přímou zkušeností politického pronásledování a cenzury, byl například trestně stíhán a souzen za performance, jeho prezentaci na výstavě Documenta 8 v Kasselu tehdejší československé úřady zabránily, byl mu odebrán pas.

Ruller spoluzakládal evropská mezinárodní hnutí umění performance, "Školu pozornosti / Západo-Východní projekt" 1983-1986 a "Černý trh" 1986-1990, byl aktivní v odporu vůči režimu a v politické kampani umělců proti "status quo", zapojen v sítích "paralelní kultury", např. v iniciativách "Otevřený dialog" a později "Občanské fórum", které se staly symboly demokratické transformace a evropské integrace.

Po roce 1989 vystavoval a prezentoval své akce ve většině evropských zemí, v Izraeli, Kanadě, Japonsku, USA (New York, Los Angeles, San Francisco, atd.), jeho práce byly publikovány v časopisech Artforum, Art & Design (Performance Art in the 90's), High Performance, Performance, Inter, v knihách Performance since 1960, Performance - Ritual - Process, a dalších.

Od roku 1992 je vedoucím ústavu Video-Multimedia-Performance  Fakulty výtvarných umění  VUT v Brně, kde se stal roku 1998 děkanem.

Rullerovým cílem je vytváření alternativního způsobu myšlení, pomocí něhož vždy konfrontuje systemizaci umění a života. Některé z Rullerových dlouhodobých performancí se odehrávají podle pečlivě vypracovaného scénáře a kombinují prvky tradičních mytologií s moderní zkušeností společenského úpadku. Ve svém díle používá fotografie, video a další média k obohacení vizuálního jazyka, vytváří křehkou a meditativní atmosféru kontrastující s momenty nebezpečí a varování, jež často předkládá s humorem.

(GALERIE RONALD FELDMAN, NEW YORK)