|||  

WINDOW

Once, at the times when the castle was a cheap hotel,
I had a dream of the Holy Hill.
I was attracted by the dazzling glare of the sun
above its top.
Watching these fleeting moments out of my window
I lifted my eyes to the sky,
Into the celestial blue and the darkness.
And a few reflections remain
Of that light impossible to capture.

Mikulov 2006

fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky

OKNO

Kdysi, v dobách kdy na zámku byla levná ubytovna,
zdál se mi sen o svatém kopečku.
Byl jsem přitahován oslnivou září slunce
nad jeho vrcholem.
Při sledování prchavých okamžiků pohledu z okna,
se potom zvedl můj zrak přímo k nebi,
do blankytu i temnoty.
A tak tu zůstává pár odlesků
toho nezachytitelného světla.

Mikulov 2006

fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky