home


TOMÁŠ   RULLER

fotostranky

1999--2009

PRE-SENTA(C)TION

INTERVIEWROZHOVOR
PLASTIC PIECEPLASTICKÝ KUS
PLASTIC PEOPLEPLASTIČTÍ LIDÉ
CERTAIN TRACESJISTÉ STOPY
FACE TO FACETVÁŘÍ V TVÁŘ
OPEN SITUATIONOTEVŘENÁ SITUACE
GROUND WORKSZÁKLADNÍ PRÁCE
WINDOWS APOKNA AP
ENCOUNTERS APSETKÁVÁNÍ AP
FOUNTAINFONTÁNA
WINDOWOKNO
ACTSAKTY
PEEP ARTPEEP ART
SOFT LIGHTMĚKKÉ SVĚTLO
CHIMAERACHIMÉRA
UFOUFO
LIFE STYLEŽIVOTNÍ STYL