|||  

PŘISTÁVAJÍCÍ UFO

Výtvarná realizace v architektuře Gödelovy budovy

Technologický park v Brně 2006,

architektonické začlenění ing. arch. Vladimír Pacek

a kol. K 4 Architects

- formou multimediální instalace:

Na trojdimenzionální projekční plochy

dvou komplementárních tvarů ženské a mužské formy

4 m vysoké a 6 m dlouhé

(z umělé tkaniny vypjaté v nerezových konstrukcích

ocelovými lanky a stahovacími šrouby),

jsou z kompatibilně zavěšených videoprojektorů

promítány (v přítmí od soumraku do svítání)

kontrastní barevné dynamické projekce

ze dvou různých kanálů televizního vysílání

- integrální součástí je systém příjmu signálů

a displeje obrazových dat (bez zvuku).

Projekce mediálního toku obrazových informací

tvořící světelně kinetickou dominantu vstupní haly

nové budovy, ve které se usazuje firma IBM,

reprezentuje civilizaci nových technologií

nejen jako dekorativní světelný designérský objekt,

ale také jako vizuální poselství:

„PŘISTÁVAJÍCÍ UFO“

- neidentifikovatelný létající objekt „snášející se shůry“

nás upozorňuje, že vše nové co se zde objevuje,

k nám vysílá zprávy ve svém informačním kódu,

a současně transformuje naše signály do svého jazyka

(v tomto případě podobného

světélkování podmořských živočichů),

že tyto „netuzemské“ civilizační entity

přinášejí svoji kulturu a hodnoty,

a pro vzájemné pochopení je třeba

adaptace komunikačních zvyklostí…

UFO LANDING

Artwork integrated into the architecture

of the Gödel building at Technology Park Brno 2006,

in collaboration with architect Vladimir Pacek

& partners from K4 Architects

- in the form of multimedia installation:

on 3D screens of two complementary shapes

in male and female form

12 feet x 18 feet

(from sznthetic textile

stretched over stainless steel constructions

with steel strings and folding screws),

dynamic color projections (at twilight from dusk to dawn)

of two different contrasting television broadcasts

from compatibly hanged videoprojectors

- an integral part of the piece is

the display system of visual data flow (silent).

The projection of visual information of media flux

creates a light-kinetic dominant in the entrance hall

at the new building, where the IBM company is located,

representing a civilisation of new technologies,

not merely as decorative fixture or object of design,

but also as a visual sign:

„UFO Landing“ – unidentificated flying object

„descending from the sky“

reminds us, that what is settling here,

sends messages in its own information code,

simultaneously transforming our signal

into its own language

(in this case similar to the

phosphorescence of deep ocean species)

that these „outland“ civilizational entities

bring other culture and values,

so for mutual understanding it is necessary

to adapt communicational habits…

fotostranky

UFO / UFO

fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky
fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky
fotostranky fotostranky fotostranky fotostranky
fotostranky
UFO / UFO
Brno 2006