|||  

pre-sent-able pre-sent-ment

presented presently in action (at presentive site)

in the presence of an act (of presenter in deed)

presenting itself as a present

fotostranky
MOVING IMAGES - Cristening, AFAD(SK)

vyjádřitelná představa-zobrazení

přítomně se objevující v akci (v konkrétním místě)

tváří v tvář aktu (uvádějícímu se činem)

poskytující se jako dar

fotostranky
POHYBLIVÉ OBRAZY - Křest, VŠVU (2006)